ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ...

Αποστολή Μηνύματος

Ενδοδοντική Θεραπεία (απονεύρωση)

Απονεύρωση δοντιού

Η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) είναι ένα σύνολο εργασιών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό του δοντιού όταν το νεύρο και τα αγγεία αυτού έχουν υποστεί μη αντιστρεπτή βλάβη. Σκοπός της είναι η διατήρηση του δοντιού στο στόμα και πραγματοποιείται με την αφαίρεση του νεύρου και των αγγείων που βρίσκονται εσωτερικά του δοντιού και την αντικατάστασή τους με ένα εμφρακτικό υλικό την γουταπέρκα. Ο όρος απονεύρωση έχει επικρατήσει λανθασμένα στην καθομιλουμένη.

Η οδοντιατρική κλινική μας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες: