ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ...

Αποστολή Μηνύματος

Γενικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες της οδοντιατρικής κλινικής

Εξέταση ασθενούς

Η εξέταση του ασθενούς χωρίζεται σε εξωστοματική και σε ενδοστοματική. Κατά την ενδοστοματική εξέταση αξιολογείται η κατάσταση των ούλων και των μαλακών δομών του στόματος (γλώσσα, ουρανίσκος, χείλη, παρειές) αλλά και η κατάσταση των δοντιών. Κατά την εξωστοματική εξέταση εκτιμάται η κατάσταση των μαλακών ιστών που γειτνιάζουν με την στοματική κοιλότητα (χείλη, μάγουλα), η γραμμή του χαμόγελου (χαμηλή, μεσαία, υψηλή) και τυχόν ασυμμετρίες.

Λήψη ενδοστοματικής ακτινογραφίας

Πραγματοποιείται λήψη και εκτίμηση ψηφιακών ενδοστοματικών ακτινογραφιών, όταν αυτό είναι απαραίτητο, οι οποίες διευκολύνουν την διάγνωση ή/και επιβεβαιώνουν την καλή πορεία της εκάστοτε θεραπείας.

Αξιολόγηση ακτινογραφίας και τομογραφίας

Παρέχεται η δυνατότητα αξιολόγησης ορθοπαντομογραφημάτων γνάθου (πανοραμική ακτινογραφία), ακτινογραφικών απεικονίσεων των κροταφογναθικών αρθρώσεων αλλά και τομογραφιών των γνάθων και των κροταφογναθικών αρθρώσεων.

Αντιμετώπιση εκτάκτου περιστατικού

Έκτακτο περιστατικό θεωρείται ο ασθενής που προσέρχεται στο ιατρείο με αφόρητο πόνο, τραυματισμό, οίδημα (πρίξιμο), αιμορραγία. Σε αυτές τις περιπτώσεις στόχος είναι η ανακούφιση του ασθενούς από τα συμπτώματα που παρουσιάζει.

Χορήγηση πιστοποιητικού μετά από εξέταση

Ειδικές βεβαιώσεις – πιστοποιητικά χορηγούνται για χρήση σε διάφορες υπηρεσίες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, σχολεία, πανεπιστήμια και σε εργοδότες.

Εξέταση παιδιού για εγγραφή στο δημοτικό σχολείο

Μετά από λεπτομερή κλινική εξέταση χορηγείται ειδικό πιστοποιητικό που περιγράφει την οδοντική κατάσταση του παιδιού και χρησιμοποιείται για την εγγραφή στο δημοτικό σχολείο.

Επανασυγκόλληση ξεκολλημένης στεφάνης ή γέφυρας

Πραγματοποιείται συγκόλληση προσθετικών αποκαταστάσεων είτε με προσωρινή είτε με μόνιμη κόλα ανάλογα με την κάθε περίπτωση.